Regulament general concursuri TEX FM

Valabil de la 1 august 2013

1. La concursurile organizate de postul de radio Tex FM (105,5 FM) poate participa orice persoană fizică rezidentă în România cu vârsta de peste 18 ani sau minorii cu vârsta între 14 şi 18 ani, cu acordul special al reprezentanţilor legali.
2. În cadrul concursurilor realizate în direct, prin telefon, participantul trebuie să răspundă corect, în direct, la întrebarea adresată de moderator pentru a câştiga premiul disponibil.
3. Dacă participantul nu răspunde corect la întrebarea concursului, atunci moderatorul va oferi ascultătorilor o nouă şansă de câştig, acceptând un nou tele­fon în direct.
4. Orice ascultător poate câştiga la concursurile organizate de Tex FM doar o dată pe lună indiferent de concurs.
5. Este admis şi validat un singur premiu la fiecare concurs în parte (primul care răspunde corect la întrebarea adresată).
6. Nu au dreptul de a participa la concursurile organizate de postul de radio Tex FM angajaţii Grupului de Presă Transilvania Expres.
7. Rude de gradul I  şi II în linie dreaptă (soţ/soţie, copil/părinte, bunic/bunică) ale câștigătorilor, nu au dreptul de a participa la concursurile TEX FM.
8. Câştigătorii vor fi anunţaţi în direct, în momentul derulării fie­cărui concurs, urmând ca aceştia să se prezinte ulterior, cu actul de identitate, la sediul TEX FM, din str. Traian Grozăvescu, nr.7, la departamentul Marketing, pentru a-şi ridica premiul.
9. Valabilitatea premiilor și termenul de ridicare a premiilor trebuie anunțate de către DJ, telefonic, câștigătorilor concursurilor. Câștigătorii care nu respectă termenul limită de ridicare a premiului, pierd premiul.
10. Datele cu caracter personal colectate în cadrul concursurilor sunt: nume, prenume, adresă, vârstă, telefon, e-mail. Aceste date nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepția cazurilor în care Organizatorii tre­buie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.
11. Organizatorii garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor parti­cipan­ţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile în vigoare.
12. Regulamentul general de participare la concursurile organizate de postul de radio Tex FM este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, fie pe site-ul www.texfm.ro, fie la sediul TEX FM, din str. Traian Grozăvescu nr.7, departament marketing. Participarea la concursuri implică acceptarea condiţiilor prevăzute în pre­zentul Regulament şi obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
13. Participanţii care nu respectă acest Regulament General, vor fi descalificaţi şi nu vor intra în posesia premiilor.
14. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile Regulamen­tului General de participare la concursurile Tex FM, cu condiţia anunţării mo­dificărilor pe site-ul www.texfm.ro şi/sau pe postul de radio Tex FM.

Leave a Reply